Clasament Maraton YO 432 MHz 16.08.2020

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 14022 3631 37 10 027
2 9A1IJN85FS MO 5964 1567 25 5 119
3 SP6KEPJO90CK MO 4173 1013 19 2 017
4 OL1BJO80IB MO 7059 932 48 2 046
5 YT5WKN04OO MO 2210 441 2 2 00
6 YR8DKN27OC MO 14448 0 65 0 1055
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 19201 3613 60 9 051
2 LZ1JHKN12PQ SO 2656 2162 5 4 01
3 YO5PUV/PKN16PM SO 1785 1392 4 3 01
4 9A5MJN95GO SO 5403 1208 17 5 111
5 YO4FYQKN44FD SO 1951 1151 4 3 10
6 YO3JWKN35FC SO 569 569 6 6 00
7 YO3VKKN34BQ SO 560 565 6 6 00
8 S57LMJN76HD SO 3404 416 14 2 012
9 YO8CQQKN36TF SO 361 363 2 2 00
10 YO9AYNKN24SW SO 272 272 4 4 00
11 YO3CCBKN34CL SO 187 187 4 4 00
12 YO3CULKN34AK SO 113 113 3 3 00
13 YO9CLGKN35ID SO 35 35 2 2 00
14 YO9CWY/PKN35KD SO 14 14 1 1 00
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 UT5DVKN18DO CL 6533 1538 14 3 011
     Media QRB:  271 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 768LZ1JH KN12PQ S56P JN76PO
2 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
3 612S56P JN76PO YO5PUV/P KN16PM
4 570S56P JN76PO UT5DV KN18DO
5 5429A1I JN85FS UT5DV KN18DO
6 5359A1I JN85FS SP6KEP JO90CK
7 5339A8D JN95LM OL1B JO80IB
8 4999A5M JN95GO LZ1JH KN12PQ
9 478S56P JN76PO SP6KEP JO90CK
10 4689A8D JN95LM LZ1JH KN12PQ
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy