Clasament Maraton YO 432 MHz 19.07.2020

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 5955 1267 17 3 014
2 SP6KEPJO90CK MO 4080 1013 19 2 017
3 9A1IJN85FS MO 2305 828 17 3 014
4 OL1BJO80IB MO 7706 533 50 1 049
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 13348 1761 45 5 238
2 YO4FYQKN44FD SO 708 657 4 3 10
3 9A5MJN95GO SO 5933 438 18 2 016
4 YO9CWY/PKN35KD SO 524 417 6 4 02
5 YO9AYNKN24SW SO 451 417 4 3 10
6 YO8CQQKN36TF SO 373 375 2 2 00
7 YO3VZKN25TF SO 406 272 6 3 12
8 YO3FWLKN24XL SO 355 156 4 3 10
9 YO3GNFKN34AL SO 117 102 4 3 01
10 YO3DAXKN34AK SO 111 99 3 2 01
11 YO8SJDKN37CP SO 48 48 2 2 00
12 YP8SVKN37FM SO 24 24 1 1 00
13 YO8SBR/PKN37FM SO 24 24 1 1 00
14 YO9RAOKN35JD SO 6 7 1 1 00
15 YO3CULKN34AK SO 14 0 1 0 01
16 SP8MRDKO00XC SO 3646 0 12 0 39
17 DK2DTFJN49IU SO 48 0 3 0 03
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 UT5DVKN18DO CL 4684 996 12 2 010
     Media QRB:  205 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 570S56P JN76PO UT5DV KN18DO
2 5359A1I JN85FS SP6KEP JO90CK
3 5339A8D JN95LM OL1B JO80IB
4 478S56P JN76PO SP6KEP JO90CK
5 4269A8D JN95LM UT5DV KN18DO
6 3089A8D JN95LM S56P JN76PO
7 2759A5M JN95GO S56P JN76PO
8 248YO4FYQ KN44FD YO9AYN KN24SW
9 241YO4FYQ KN44FD YO8CQQ KN36TF
10 168YO4FYQ KN44FD YO9CWY/P KN35KD
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy