Clasament Maraton YO 432 MHz 21.06.2020

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 11582 810 34 3 328
2 SP6KEPJO90CK MO 4302 478 16 1 213
3 9A1IJN85FS MO 7176 293 36 2 331
4 OL1BJO80IB MO 109 0 33 0 231
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 28132 4172 106 9 295
2 LZ1JHKN12PQ SO 2931 2115 6 4 02
3 9A5MJN95GO SO 7127 1861 22 7 015
4 YO5PUV/PKN16PM SO 3465 1665 9 4 05
5 YO4FYQKN44FD SO 1658 1299 6 4 02
6 YO3GNF/PKN15FI SO 1856 878 4 2 02
7 YO3CYRKN34AK SO 1079 678 8 4 13
8 YO8TNBKN37EW SO 451 452 1 1 00
9 YO9CWY/PKN35KD SO 282 180 4 2 02
10 YO9AYNKN24SW SO 192 138 3 2 01
11 YO3CULKN34AK SO 100 70 4 2 11
12 YO9BHIKN35JF SO 118 12 3 1 02
13 YO3DAXKN34AK SO 30 0 3 0 21
14 SP8MRDKO00XC SO 2971 0 9 0 09
15 9A5IGJN75DH SO 607 0 8 0 08
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO2LSPKN05NR CL 13536 1643 33 5 325
2 UT5DVKN18DO CL 4033 570 8 1 07

      YO8CQQ - log anulat (format EDI gresit)

     Media QRB:  320 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 768LZ1JH KN12PQ S56P JN76PO
2 612S56P JN76PO YO5PUV/P KN16PM
3 571S56P JN76PO YO3GNF/P KN15FI
4 570S56P JN76PO UT5DV KN18DO
5 4999A5M JN95GO LZ1JH KN12PQ
6 483YO4FYQ KN44FD YO5PUV/P KN16PM
7 478S56P JN76PO SP6KEP JO90CK
8 4689A8D JN95LM LZ1JH KN12PQ
9 460S56P JN76PO YO2LSP KN05NR
10 452YO4FYQ KN44FD YO8TNB KN37EW
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy