Clasament Maraton YO 432 MHz 17.05.2020

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 8033 1545 23 4 118
2 SP6KEPJO90CK MO 3621 1013 17 2 015
3 9A1IJN85FS MO 2957 828 19 3 016
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 LZ1JHKN12PQ SO 2995 2116 7 4 12
2 S56PJN76PO SO 16607 2032 60 6 252
3 YO2LLZKN05OS SO 1137 1137 3 3 00
4 YO3VKKN34BQ SO 1178 977 10 8 20
5 YO9AYNKN24SW SO 960 960 8 8 00
6 9A5MJN95GO SO 2479 937 8 3 23
7 YO4FYQKN44FD SO 877 639 4 3 10
8 YO3CYRKN34AK SO 775 540 8 7 10
9 S57LMJN76HD SO 1936 416 9 2 07
10 YO3GNFKN34AL SO 336 105 6 5 10
11 YO3DAXKN34AK SO 102 105 5 5 00
12 YO3CULKN34AK SO 105 105 5 5 00
13 YO8SJDKN37CP SO 25 24 4 3 01
14 YP8SVKN37DO SO 16 8 2 1 01
15 YO8SBR/PKN37DO SO 16 8 2 1 01
16 YO8AGA/PKN37DO SO 16 8 2 1 01
17 YO5TPKN16SS SO 165 7 2 1 01
18 YO5CRIKN16TS SO 158 7 2 1 01
19 YO8CQQKN36TF SO 978 0 5 0 50
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO8RAWKN36UF CL 455 451 3 2 10
2 UT5DVKN18DO CL 2881 426 7 1 24
3 YO3VZKN25TF CL 34 34 1 1 00
4 YO2LSPKN05NR CL 1387 0 4 0 31
     Media QRB:  180 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 768LZ1JH KN12PQ S56P JN76PO
2 5359A1I JN85FS SP6KEP JO90CK
3 4999A5M JN95GO LZ1JH KN12PQ
4 478S56P JN76PO SP6KEP JO90CK
5 4689A8D JN95LM LZ1JH KN12PQ
6 4269A8D JN95LM UT5DV KN18DO
7 404YO2LLZ KN05OS YO3VK KN34BQ
8 381LZ1JH KN12PQ YO2LLZ KN05OS
9 352YO2LLZ KN05OS YO9AYN KN24SW
10 3439A8D JN95LM S57LM JN76HD
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy