Clasament Maraton YO 432 MHz 15.03.2020

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A1IJN85FS MO 4542 705 24 2 022
2 YO6KNYKN36BA MO 451 276 3 2 10
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A5MJN95GO SO 11108 662 28 2 026
2 YO9AYN/PKN24RX SO 701 518 7 4 30
3 LZ1JHKN12PQ SO 993 499 2 1 01
4 YO4FYQKN44FD SO 645 451 3 2 10
5 YO3VKKN34BQ SO 555 406 7 3 31
6 YO3GNFKN34AL SO 198 78 5 2 21
7 YO3CULKN34AK SO 212 5 3 1 20
8 YO3VZKN25TF SO 287 0 4 0 31
9 YO3CYRKN34AK SO 577 0 6 0 51
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 UT5DVKN18DO CL 4494 542 10 1 09
     Media QRB:  207 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 5429A1I JN85FS UT5DV KN18DO
2 4999A5M JN95GO LZ1JH KN12PQ
3 256YO4FYQ KN44FD YO9AYN/P KN24RX
4 195YO3VK KN34BQ YO4FYQ KN44FD
5 1639A1I JN85FS 9A5M JN95GO
6 149YO3VK KN34BQ YO6KNY KN36BA
7 127YO6KNY KN36BA YO9AYN/P KN24RX
8 73YO3GNF KN34AL YO9AYN/P KN24RX
9 62YO3VK KN34BQ YO9AYN/P KN24RX
10 5YO3CUL KN34AK YO3GNF KN34AL
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy