Bad QSOs / Maraton YO 432 MHz 20.09.2020

        Legenda Err (Eroare): D-dubla, d-data, t-ora, m-mod, r-RS(T), s-serial, q-QTH      

     * Contine numai QSO-urile pentru care exista log de la corespondent.

Ind_P QTH_P Data Ora M Ind_C TTRRQTH_CKMErr
YO2LLZKN05IS20092009001YO3CYR5900359003KN34AK444
YO3CYRKN34AK20082009041YO2LLZ5900359003KN05IS444d
YO3AK/PKN34AO20092008521YO3VK5900259001KN34BQ11
YO3VKKN34BQ20092008541YO3AK/P5900259002KN34AO11s
YO3AK/PKN34AO20092009201YO3GCL5900359011KN34CK22
YO3GCLKN34CK20092010261YO3AK/P5901159003KN34AO22t
YO3AK/PKN34AO20092010481YO3CYR5900459012KN34AK18
YO3CYRKN34AK20082010471YO3AK/P5901259004KN34AO19d
YO3AK/PKN34AO20092711291YO3ICW5900559011KN34BJ24
NIL
YO3APJKN25SJ20092011031YO3CYR5900659013KN34AK114
YO3CYRKN34AK20082011021YO3APJ5901359006KN25SJ114d
YO3CCBKN34CL20092010211YO3CYR5900659006KN34AK14
YO3CYRKN34AK20082010211YO3CCB5900659006KN34CL15d
YO3CCBKN34CL20092010241YO9AYN/P5900859005KN24RX81
YO9AYN/PKN24RX20092009281YO3CCB5900559008KN34CL82t
YO3CULKN34AK20092008571YO3CYR5900559001KN34AK1
YO3CYRKN34AK20082008571YO3CUL5900159005KN34AK1d
YO3CYRKN34AK20082008571YO3CUL5900159005KN34AK1
YO3CULKN34AK20092008571YO3CYR5900559001KN34AK1d
YO3CYRKN34AK20082009001YO3VK5900259003KN34BQ29
YO3VKKN34BQ20092009001YO3CYR5900359002KN34AK28d
YO3CYRKN34AK20082009041YO2LLZ5900359003KN05IS444
YO2LLZKN05IS20092009001YO3CYR5900359003KN34AK444d
YO3CYRKN34AK20082009051YO9CWY/P5900459013KN35GC84
YO9CWY/PKN35GC20092009041YO3CYR5901359004KN34AK84d
YO3CYRKN34AK20082010201YO3GCL5900559008KN34CK14
YO3GCLKN34CK20092010201YO3CYR5900859005KN34AK13d
YO3CYRKN34AK20082010211YO3CCB5900659006KN34CL15
YO3CCBKN34CL20092010211YO3CYR5900659006KN34AK14d
YO3CYRKN34AK20082010221YO3ICW5900759008KN34BJ9
YO3ICWKN34BJ20092010231YO3CYR5900859007KN34AK8d
YO3CYRKN34AK20082010241YO9AYN/P5900859006KN24RX76
YO9AYN/PKN24RX20092010241YO3CYR5900659008KN34AK76d
YO3CYRKN34AK20082010301YO7CW/P5900959004KN24LU98
YO7CW/PKN24LU20092010311YO3CYR5900459009KN34AK98d
YO3CYRKN34AK20082010321YO3GNF/P5901059004KN24LV100
YO3GNF/PKN24LV20092010201YO3CYR5900459010KN34AK100dt
YO3CYRKN34AK20082010331YO7HGM/P5901159005KN24LU98
YO7HGM/PKN24LU20092010331YO3CYR5900559011KN34AK98d
YO3CYRKN34AK20082010471YO3AK/P5901259004KN34AO19
YO3AK/PKN34AO20092010481YO3CYR5900459012KN34AK18d
YO3CYRKN34AK20082011021YO3APJ5901359006KN25SJ114
YO3APJKN25SJ20092011031YO3CYR5900659013KN34AK114d
YO3GCLKN34CK20092010201YO3CYR5900859005KN34AK13
YO3CYRKN34AK20082010201YO3GCL5900559008KN34CK14d
YO3GCLKN34CK20092010261YO3AK/P5901159003KN34AO22
YO3AK/PKN34AO20092009201YO3GCL5900359011KN34CK22t
YO3GNF/PKN24LV20092010201YO3CYR5900459010KN34AK100
YO3CYRKN34AK20082010321YO3GNF/P5901059004KN24LV100dt
YO3ICWKN34BJ20092010231YO3CYR5900859007KN34AK8
YO3CYRKN34AK20082010221YO3ICW5900759008KN34BJ9d
YO3VKKN34BQ20092008531YO9CWY/P5900159012KN35GC56
NIL
YO3VKKN34BQ20092008541YO3AK/P5900259002KN34AO11
YO3AK/PKN34AO20092008521YO3VK5900259001KN34BQ11s
YO3VKKN34BQ20092009001YO3CYR5900359002KN34AK28
YO3CYRKN34AK20082009001YO3VK5900259003KN34BQ29d
YO7CW/PKN24LU20092010311YO3CYR5900459009KN34AK98
YO3CYRKN34AK20082010301YO7CW/P5900959004KN24LU98d
YO7HGM/PKN24LU20092010331YO3CYR5900559011KN34AK98
YO3CYRKN34AK20082010331YO7HGM/P5901159005KN24LU98d
YO9AYN/PKN24RX20092009281YO3CCB5900559008KN34CL82
YO3CCBKN34CL20092010241YO9AYN/P5900859005KN24RX81t
YO9AYN/PKN24RX20092010241YO3CYR5900659008KN34AK76
YO3CYRKN34AK20082010241YO9AYN/P5900859006KN24RX76d
YO9CWY/PKN35GC20092009041YO3CYR5901359004KN34AK84
YO3CYRKN34AK20082009051YO9CWY/P5900459013KN35GC84d