Clasament Maraton YO 432 MHz 20.09.2020

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 SP6KEPJO90CK MO 4852 1013 23 2 021
2 YT5WKN04OO MO 3329 716 9 2 07
3 9A1IJN85FS MO 6338 665 25 2 023
4 9A8DJN95LM MO 8480 512 25 2 023
5 OL1BJO80IB MO 4739 0 34 0 034
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 20210 3735 65 8 057
2 YO2LLZKN05IS SO 2563 902 7 3 13
3 YO9CWY/PKN35GC SO 1025 884 13 11 11
4 YO8TNBKN37EW SO 850 849 1 1 00
5 YO3VKKN34BQ SO 709 619 9 6 30
6 YO3JWKN35FC SO 678 606 7 7 00
7 YO3ICWKN34BJ SO 567 544 11 9 11
8 YO3GCLKN34CK SO 553 527 11 9 20
9 YO9AYN/PKN24RX SO 599 441 8 6 20
10 YO3APJKN25SJ SO 550 435 6 5 10
11 YO7HGM/PKN24LU SO 530 432 5 4 10
12 YO7CW/PKN24LU SO 458 360 4 3 10
13 YO3GNF/PKN24LV SO 421 320 4 3 10
14 YO3CULKN34AK SO 228 227 7 6 10
15 YO3CCBKN34CL SO 294 205 8 6 20
16 YO3AK/PKN34AO SO 143 69 5 1 40
17 YO9CLGKN35ID SO 14 14 1 1 00
18 YO3CYRKN34AK SO 1101 0 13 0 130
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 UT5DVKN18DO CL 4994 570 11 1 010
2 YO2LSPKN05NR CL 1845 493 5 2 03
     Media QRB:  151 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 849S56P JN76PO YO8TNB KN37EW
2 570S56P JN76PO UT5DV KN18DO
3 5359A1I JN85FS SP6KEP JO90CK
4 512S56P JN76PO YT5W KN04OO
5 478S56P JN76PO SP6KEP JO90CK
6 460S56P JN76PO YO2LSP KN05NR
7 441YO2LLZ KN05IS YO3VK KN34BQ
8 428S56P JN76PO YO2LLZ KN05IS
9 3089A8D JN95LM S56P JN76PO
10 2049A8D JN95LM YT5W KN04OO
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy