Clasament Maraton YO 432 MHz 18.07.2021

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 8938 2261 23 4 019
2 SP6KEPJO90CK MO 10038 1678 44 4 040
3 9A1IJN85FS MO 5688 1356 24 4 020
4 E71EDKJN94HH MO 960 137 5 1 04
5 OL1BJO80IB MO 3451 115 29 1 028
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO9AYNKN24SW SO 2152 2112 12 11 10
2 YO4FYQKN44FD SO 2079 2084 8 8 00
3 YO3GNF/PKN25RI SO 1271 1198 9 8 10
4 LZ2QAKN43EK SO 1087 1087 5 5 00
5 UT5DVKN18DO SO 5461 968 13 2 011
6 YO3GCLKN34CK SO 885 894 10 10 00
7 YO3FKXKN34DL SO 790 778 9 8 10
8 9A5MJN95LM SO 3618 657 8 2 06
9 S56PJN76PO SO 8485 608 28 2 125
10 YO3JWKN35FC SO 783 589 8 6 20
11 YO9CWY/PKN35KD SO 431 397 6 5 10
12 YO3CBZKN34CH SO 339 344 5 5 00
13 YO3GWMKN25UG SO 241 201 3 2 01
14 YO3CULKN34AK SO 346 195 5 3 20
15 OE4WHGJN87DC SO 90 149 5 1 04
16 YO9CLGKN35ID SO 26 26 2 2 00
17 YO9BHIKN35JF SO 22 24 2 2 00
18 OK7GUJN69QT SO 63283 0 20 0 020
19 OK2DTFJN88VW SO 438 0 12 0 111
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO7CWKN24KU CL 0 1 0 10
     Media QRB:  186 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
2 5509A8D JN95LM SP6KEP JO90CK
3 5429A1I JN85FS UT5DV KN18DO
4 5359A1I JN85FS SP6KEP JO90CK
5 5209A5M JN95LM YO9AYN KN24SW
6 520YO9AYN KN24SW 9A5M JN95LM
7 478S56P JN76PO SP6KEP JO90CK
8 4269A8D JN95LM UT5DV KN18DO
9 315LZ2QA KN43EK YO3GNF/P KN25RI
10 281LZ2QA KN43EK YO9AYN KN24SW
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy