Clasament Maraton YO 432 MHz 20.06.2021

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 13198 1597 41 5 234
2 9A1IJN85FS MO 10585 779 42 2 535
3 SP6KEPJO90CK MO 11524 604 47 2 243
4 YO6KNYKN36BA MO 3125 498 4 3 10
5 SN9AJO90OI MO 948 137 5 1 04
6 OL1BJO80IB MO 92 137 31 1 030
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 31967 3723 115 10 1104
2 LZ1JHKN12PQ SO 4605 2115 9 4 05
3 OM6ABFJN99CH SO 12060 1710 101 7 094
4 YO5LDKN05NR SO 15267 1622 37 5 230
5 HA5OOJN97OM SO 4495 999 21 4 017
6 9A5MJN95GO SO 6749 774 23 2 219
7 YO3VKKN34BQ SO 653 636 11 10 10
8 YO3CYRKN34AK SO 783 615 11 9 11
9 YO9AYNKN24SW SO 650 456 8 6 20
10 YO3JWKN35FC SO 469 455 9 8 10
11 YO9BCMKN35HD SO 545 412 11 8 21
12 YO3CCBKN34CL SO 395 402 7 7 00
13 YO9CWY/PKN35KD SO 377 377 8 8 00
14 YO3FWLKN24XL SO 290 297 7 7 00
15 YO9BHIKN35JF SO 261 256 7 6 10
16 YO9RAOKN35JD SO 231 139 7 6 10
17 OE4WHGJN87DC SO 1391 95 7 1 06
18 YO3DAXKN34AK SO 120 94 5 4 10
19 S52ZDJN75TV SO 2754 83 19 1 018
20 YO9CLGKN35ID SO 28 28 3 3 00
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 UT5DVKN18DO CL 5249 1305 12 3 09
2 YO8RHMKN37GR CL 7 0 1 0 10
3 YO8DOIKN37HQ CL 7 0 1 0 10
     Media QRB:  152 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 768LZ1JH KN12PQ S56P JN76PO
2 570S56P JN76PO UT5DV KN18DO
3 4999A5M JN95GO LZ1JH KN12PQ
4 478S56P JN76PO SP6KEP JO90CK
5 4689A8D JN95LM LZ1JH KN12PQ
6 460S56P JN76PO YO5LD KN05NR
7 4269A8D JN95LM UT5DV KN18DO
8 4169A1I JN85FS OM6ABF JN99CH
9 380LZ1JH KN12PQ YO5LD KN05NR
10 372OM6ABF JN99CH S56P JN76PO
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy