Clasament Maraton YO 144 MHz 16.05.2021

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 50367 7618 160 25 2133
2 9A0VJN95PE MO 62975 7088 179 24 2153
3 OK2KJIJN79TI MO 553 6363 150 15 1134
4 9A1NJN85LI MO 39321 5983 153 20 1132
5 OK1KKIJN79NF MO 28833 4425 117 9 1107
6 OK2KCNJN89OI MO 24266 3612 137 11 1125
7 E71EBSJN94GR MO 19407 3460 88 15 073
8 E71EDKJN94JE MO 13757 2344 66 10 353
9 9A7DJN95EH MO 13000 2030 59 11 147
10 E7GZJN93KR MO 9430 1814 44 8 234
11 9A1IJN85FS MO 15280 1664 71 7 064
12 OL1BJO80IB MO 19599 888 139 4 0135
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO5LDKN05NR SO 35637 10700 103 35 464
2 YO2BBTKN05UK SO 17763 6014 64 22 339
3 YO9AYNKN24SW SO 8338 4201 34 20 59
4 OM6TXJN99JK SO 16325 2770 93 9 084
5 YO2AMUKN06PE SO 10761 2628 31 11 218
6 SP8MRDKO00XC SO 5443 2540 11 6 14
7 YO8TNBKN37EW SO 2488 2421 12 10 11
8 E74GJN94FQ SO 41493 2356 129 13 1115
9 YO4FZXKN45CC SO 3130 2222 14 11 30
10 SP8DXZKO00XB SO 5602 2202 12 6 06
11 YO7LDTKN14WG SO 2965 2183 16 12 31
12 YO2BLXKN06SM SO 6504 2148 21 8 211
13 HA5OOJN97OM SO 11714 2138 46 9 136
14 YO3CCBKN34CL SO 2540 2095 21 16 50
15 YO3VKKN34BQ SO 2118 1957 17 13 40
16 OE4WHGJN87DC SO 11904 1932 58 7 051
17 YO9RIJKN35KF SO 2951 1907 19 10 81
18 HA4BFJN97RJ SO 15538 1842 54 8 046
19 YO8AGA/PKN37FM SO 2035 1613 10 8 11
20 YO9BHIKN35JF SO 2153 1486 16 13 21
21 E77PJN83PX SO 8513 1468 48 9 039
22 YO5VAEKN27EG SO 1457 1462 6 6 00
23 YO8SBR/PKN37FM SO 2035 1411 10 8 11
24 9A5IGJN75DH SO 6173 1301 35 4 130
25 YU3MXKN03WG SO 5959 1289 24 4 020
26 YO8SSQ/PKN37FM SO 2651 1117 11 6 41
27 YO5TPKN16SS SO 1245 1083 8 6 11
28 YO9CWY/PKN35KD SO 1530 1058 15 10 50
29 YO5YMKN16WJ SO 1560 959 8 4 13
30 YO9BCMKN35HD SO 1083 846 15 11 31
31 YO5CRIKN16TS SO 835 841 6 6 00
32 YO7BKXKN14TA SO 1254 829 7 5 20
33 YO7AQFKN24KU SO 1209 824 10 6 31
34 YO2IWKN05NU SO 1354 560 10 5 14
35 YO5DASKN17DO SO 3788 497 11 3 08
36 YO4BXXKN44HB SO 673 494 5 4 01
37 YO9CLGKN35ID SO 814 405 12 7 50
38 YO7EYKN14NT SO 1115 369 6 3 03
39 YO3GNFKN34AL SO 355 350 6 5 10
40 YO3FWLKN24XL SO 354 331 4 3 10
41 YO9RAOKN35JD SO 440 324 10 8 20
42 YO3APJKN25SJ SO 392 274 4 3 10
43 YO5OSW/PKN27IG SO 124 126 2 2 00
44 YO8SJDKN37CP SO 570 107 10 6 04
45 YO8SST/PKN37DO SO 103 94 6 5 01
46 YO8AZQ/PKN37DO SO 528 94 7 5 11
47 YO8TLC/PKN37DO SO 520 56 6 4 20
48 YO4SIKN44HE SO 29 29 2 2 00
49 YU1MSKN04ET SO 1349 0 14 0 212
50 YO7BPCKN24DP SO 684 0 4 0 40
51 YO3JWKN35FC SO 545 0 9 0 81
52 YO3FKXKN34DL SO 1929 0 15 0 150
53 YO3CULKN34AK SO 41 0 3 0 21
54 LZ2LGKN13VK SO 204 0 1 0 10
55 9A5MJN95GO SO 527 0 8 0 44
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 9223 7545 31 25 51
2 YO3GEJKN24UL CL 941 622 6 4 11
3 YO7CWPKN14VH CL 305 308 3 3 00
4 YO8CLN/PKN17GL CL 24 24 1 1 00
     Media QRB:  223 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
2 673E7GZ JN93KR OK2KJI JN79TI
3 6479A1N JN85LI SP8MRD KO00XC
4 6449A1N JN85LI SP8DXZ KO00XB
5 627E71EDK JN94JE OK1KKI JN79NF
6 6269A8D JN95LM YO8TNB KN37EW
7 623E71EDK JN94JE OK2KJI JN79TI
8 6229A0V JN95PE YO8TNB KN37EW
9 6169A8D JN95LM YO8SSQ/P KN37FM
10 6089A0V JN95PE YO8AGA/P KN37FM
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy