Clasament Maraton YO 432 MHz 21.03.2021

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 SP6KEPJO90CK MO 8640 2654 39 5 034
2 9A8DJN95LM MO 8326 2151 23 6 017
3 YT5WKN04OO MO 13202 1089 11 4 07
4 9A1IJN85FS MO 4528 828 26 3 023
5 SN9AJO90OI MO 1003 0 10 0 19
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A5MJN95GO SO 14610 2341 42 7 035
2 S56PJN76PO SO 14893 2273 59 6 053
3 YO8RHMKN37GR SO 2486 2119 5 4 10
4 YO2LLZKN05IS SO 1552 1183 5 3 02
5 YO3VKKN34BQ SO 498 475 6 5 10
6 YO9AYNKN24SW SO 377 254 6 4 20
7 YO3CCBKN34CL SO 144 134 5 4 10
8 YO3FWLKN24XL SO 127 124 6 5 10
9 YO3GNFKN34AL SO 77 77 3 3 00
10 YO3CULKN34AK SO 128 58 6 4 20
11 YO9CWY/PKN35KD SO 21 21 2 2 00
12 YO9CLGKN35ID SO 14 14 1 1 00
13 YO9RAOKN35JD SO 6 7 1 1 00
14 YO3CYRKN34AK SO 703 0 10 0 73
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 UT5DVKN18DO CL 3767 1434 10 3 07
     Media QRB:  246 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 6559A5M JN95GO YO8RHM KN37GR
2 6299A8D JN95LM YO8RHM KN37GR
3 570S56P JN76PO UT5DV KN18DO
4 552SP6KEP JO90CK YO2LLZ KN05IS
5 5509A8D JN95LM SP6KEP JO90CK
6 5399A5M JN95GO SP6KEP JO90CK
7 5359A1I JN85FS SP6KEP JO90CK
8 512S56P JN76PO YT5W KN04OO
9 495YO2LLZ KN05IS YO8RHM KN37GR
10 478S56P JN76PO SP6KEP JO90CK
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy