Clasament Maraton YO 144 MHz 17.04.2022

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A0VJN95PE MO 64862 6928 165 22 1142
2 SP6KEPJO90CK MO 27803 5445 107 12 293
3 9A7DJN95CI MO 24968 5413 81 16 461
4 9A1EJN85QT MO 37068 4936 122 15 2105
5 YU7ACOKN05RD MO 32859 4843 70 15 451
6 OK2KJIJN79TI MO 32519 4481 132 13 5114
7 OK1KKIJN79NF MO 40283 3907 129 9 2118
8 OK2KCNJN89OI MO 24153 3583 128 11 0117
9 E71EBSJN94GD MO 30265 131 88 1 1176
10 OL1BJO80IB MO 3612 111 30 1 128
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO5LDKN05NR SO 37139 9258 91 26 461
2 YO2BBTKN05UK SO 19960 7173 54 22 131
3 E71EDKJN94HH SO 27336 5205 85 12 271
4 YO9AYNKN24SW SO 7304 4434 26 20 24
5 OK2BPNJN89UF SO 15787 4186 74 14 258
6 9A3QBJN95HN SO 19159 4071 63 13 149
7 YO2AMUKN06PE SO 10668 3844 31 14 116
8 IK7JNMJN80XO SO 10755 3428 20 6 113
9 YO2LLZKN05IS SO 9187 3359 28 12 214
10 HA5OOJN97OM SO 12807 3243 46 12 034
11 YO3FAIKN34AL SO 3305 3209 20 18 20
12 OM6TXJN99JK SO 15360 3083 94 10 183
13 LZ2ZYKN13OT SO 4800 3002 15 10 05
14 OK2DTFJN89NE SO 18760 2719 161 9 5147
15 YO9DBPKN24QX SO 2458 2458 15 15 00
16 YO3CCBKN34CL SO 2657 2216 19 18 10
17 HA4BFJN97RJ SO 12007 2191 43 9 133
18 YO3JWKN35FC SO 2294 1739 14 12 20
19 YO9BHIKN35JF SO 1480 1488 9 9 00
20 YO9CWYKN35KD SO 1341 1341 11 11 00
21 YO3VKKN34BQ SO 1900 1282 14 13 10
22 YO5DNDKN17RQ SO 1864 990 5 3 02
23 YO5OHBKN17LQ SO 5335 932 13 3 19
24 YO9FTRKN25XG SO 1437 796 14 11 12
25 YO3FWLKN24XL SO 971 768 12 11 10
26 YO5YMKN16WJ SO 747 750 3 3 00
27 YO4FZXKN45CC SO 979 721 5 3 20
28 YO9RIJKN35KF SO 606 606 8 8 00
29 YO3CULKN34AK SO 1437 598 13 10 30
30 YO4SIKN44HE SO 238 238 3 3 00
31 YO9CLGKN35ID SO 418 209 8 6 20
32 YO8ENF/PKN24XM SO 187 187 6 6 00
33 YO3GNF/PKN24XM SO 187 130 6 5 10
34 YO4BXXKN44HB SO 625 31 5 2 30
35 YO5OSW/PKN27IG SO 26 0 1 0 01
36 OE4WHGJN87DC SO 4310 0 17 0 413
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 5049 4717 16 15 01
     Media QRB:  254 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 8209A7D JN95CI YO4FYQ KN44FD
2 682E71EDK JN94HH SP6KEP JO90CK
3 660OK1KKI JN79NF YU7ACO KN05RD
4 6459A1E JN85QT YO9AYN KN24SW
5 643OK2KJI JN79TI YU7ACO KN05RD
6 636YO2LLZ KN05IS YO4FYQ KN44FD
7 625IK7JNM JN80XO YO5LD KN05NR
8 618IK7JNM JN80XO YO2BBT KN05UK
9 614SP6KEP JO90CK YO2BBT KN05UK
10 609E71EDK JN94HH OK1KKI JN79NF
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy