Clasament Maraton YO 432 MHz 17.04.2022

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO2LLZKN05IS SO 1853 1853 4 4 00
2 S56PJN76PO SO 17482 1484 58 4 153
3 9A5MJN95GO SO 8094 1474 24 4 020
4 SP9SOOJN99OV SO 5539 947 22 2 119
5 LZ1JHKN12PQ SO 1393 899 3 2 01
6 YO9AYNKN24SW SO 1023 819 9 6 30
7 HA5OOJN97OM SO 2175 534 9 2 16
8 YO3VKKN34BQ SO 437 419 8 7 10
9 YO3FWLKN24XL SO 395 322 8 6 11
10 YO9DBPKN24QX SO 305 305 5 5 00
11 YO3GNF/PKN24XM SO 370 166 6 5 10
12 YO3CULKN34AK SO 330 143 7 5 20
13 YO8ENF/PKN24XM SO 97 97 4 4 00
14 YO9CWYKN35KD SO 26 26 2 2 00
15 YO9CLGKN35ID SO 117 14 2 1 10
16 YO9BHIKN35JF SO 22 12 2 1 10
17 YO3CCBKN34DJ SO 167 0 4 0 40
18 OE4WHGJN87DC SO 401 0 3 0 12
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 1281 1282 4 4 00
     Media QRB:  168 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 636YO2LLZ KN05IS YO4FYQ KN44FD
2 4999A5M JN95GO LZ1JH KN12PQ
3 4809A5M JN95GO SP9SOO JN99OV
4 467S56P JN76PO SP9SOO JN99OV
5 428S56P JN76PO YO2LLZ KN05IS
6 400LZ1JH KN12PQ YO2LLZ KN05IS
7 389YO2LLZ KN05IS YO9AYN KN24SW
8 314HA5OO JN97OM S56P JN76PO
9 2759A5M JN95GO S56P JN76PO
10 248YO4FYQ KN44FD YO9AYN KN24SW
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy