Clasament Maraton YO 432 MHz 17.07.2022

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 5941 934 18 4 014
2 9A1IJN85FS MO 4804 490 18 3 015
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 OK2VWXJN89QQ SO 7329 1133 45 3 042
2 HA5OOJN97OM SO 3555 721 12 3 09
3 S56PJN76PO SO 2239 602 9 3 06
4 9A5MJN95GO SO 11056 417 31 3 028
5 YO3GWM/PKN24VX SO 283 283 6 6 00
6 YO3FWLKN24XL SO 242 248 6 6 00
7 YO9AYNKN24SW SO 293 219 6 5 10
8 YO3CULKN34AK SO 187 187 6 6 00
9 YO3VKKN34BQ SO 172 177 5 5 00
10 YO3CCBKN34CL SO 194 125 5 4 10
11 YO9DBPKN24QX SO 120 120 3 3 00
12 OE4WHGJN87DC SO 1297 95 8 1 07
13 YO9CWYKN35KD SO 33 26 3 2 01
14 YO9CLGKN35ID SO 33 26 3 2 01
15 YO9BHIKN35JF SO 22 24 2 2 00
16 YO3PGFKN34AK SO 1 1 1 1 00
17 IK7JNMJN80XO SO 1652 0 3 0 03
     Media QRB:  94 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 4799A8D JN95LM OK2VWX JN89QQ
2 377OK2VWX JN89QQ S56P JN76PO
3 277HA5OO JN97OM OK2VWX JN89QQ
4 2249A8D JN95LM HA5OO JN97OM
5 2209A5M JN95GO HA5OO JN97OM
6 1979A1I JN85FS 9A8D JN95LM
7 1639A1I JN85FS 9A5M JN95GO
8 1309A1I JN85FS S56P JN76PO
9 95OE4WHG JN87DC S56P JN76PO
10 73YO3FWL KN24XL YO9DBP KN24QX
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy