Clasament Maraton YO 432 MHz 19.06.2022

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A6KJN95HN MO 11783 972 39 5 232
2 9A8DJN95LM MO 13109 934 39 5 331
3 9A1IJN85FS MO 8122 709 37 3 331
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 31948 3407 110 9 1100
2 YO2LLZKN05IS SO 8250 3086 24 9 015
3 LZ1JHKN12PQ SO 6260 2158 12 4 17
4 OM6ABFJN99CH SO 10830 1385 91 5 185
5 9A5MJN95GO SO 15254 1149 50 6 044
6 YO9AYNKN24SW SO 1769 1107 8 5 03
7 YO3CSKN34DL SO 1320 833 7 5 20
8 YO5DNDKN17RQ SO 2822 645 10 2 26
9 SP9SOOJN99OV SO 6402 564 22 2 020
10 OK2VWXJN89QQ SO 8998 451 38 2 135
11 YO9DBPKN24QX SO 368 368 3 3 00
12 YO9RIJKN35KF SO 36 223 5 4 01
13 YO3GNF/PKN25RH SO 101 101 1 1 00
14 YO3FWLKN24XL SO 100 101 1 1 00
15 YO9BHIKN35JF SO 37 31 4 3 01
16 YO9CWYKN35KD SO 22 22 2 2 00
17 YO9KXCKN35KD SO 17 12 2 1 01
18 YO3CCBKN34CL SO 6 7 1 1 00
19 YO9ARAOKN35JD SO 26 0 3 0 30
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 2691 1323 6 4 11
     Media QRB:  238 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 768LZ1JH KN12PQ S56P JN76PO
2 636YO2LLZ KN05IS YO4FYQ KN44FD
3 4999A5M JN95GO LZ1JH KN12PQ
4 4919A6K JN95HN LZ1JH KN12PQ
5 467S56P JN76PO SP9SOO JN99OV
6 461YO2LLZ KN05IS YO3CS KN34DL
7 428S56P JN76PO YO2LLZ KN05IS
8 4269A8D JN95LM OM6ABF JN99CH
9 4169A1I JN85FS OM6ABF JN99CH
10 400LZ1JH KN12PQ YO2LLZ KN05IS
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy