Clasament Maraton YO 144 MHz 15.05.2022

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 59305 13121 172 39 3130
2 9A0VJN95PE MO 66709 10464 187 36 0151
3 9A7DJN95CI MO 40157 10408 132 31 299
4 9A1CRSJN95AE MO 51395 9444 165 30 3132
5 YU7ACOKN05RD MO 53009 9046 128 28 199
6 9A1EJN85QT MO 40602 6785 141 25 1115
7 OK2KJIJN79TI MO 36530 5546 117 15 1101
8 E71EDKJN94HH MO 25474 5534 96 20 175
9 OK2KCNJN89OI MO 36530 5330 150 14 3133
10 OK1KKIJN79NF MO 35811 4957 122 12 0110
11 9A1IJN85FS MO 12518 3212 59 13 046
12 LZ2QAKN43EK MO 1535 1302 4 3 10
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO5LDKN05NR SO 47758 15648 135 50 481
2 YO2BBTKN05UK SO 25139 10591 77 38 237
3 YO2LLZKN05IS SO 20119 9767 64 32 428
4 YO5OHBKN17LQ SO 15644 8420 43 25 117
5 LZ2ZYKN13OT SO 13137 7423 39 24 114
6 OM6ABFJN99CH SO 31476 7287 181 19 1161
7 LZ2EHOKN13OE SO 12468 7191 34 21 310
8 OK2BPNJN89UF SO 21741 6457 104 20 084
9 OK2DTFJN89NE SO 23616 6317 156 17 0139
10 YO9AYNKN24SW SO 9529 6172 36 27 36
11 E77PJN83PX SO 25639 5460 89 17 369
12 HA5OOJN97OM SO 17219 4718 64 17 047
13 E73PSJN93KR SO 17001 4467 58 15 241
14 YO3VKKN34BQ SO 4917 4446 21 20 01
15 YO7LDTKN14WG SO 6399 4301 26 20 42
16 YO5DNDKN17RQ SO 5923 4177 18 13 05
17 IK7JNMJN80XO SO 326420 4153 34 8 026
18 9A6KJN95HN SO 16194 4129 67 19 147
19 YO7BKXKN14TA SO 4961 4071 20 17 21
20 YO9BHIKN35JF SO 4967 3891 22 17 23
21 YO9HPKN35BA SO 6624 3833 29 22 34
22 HA4BFJN97RJ SO 17293 3832 57 15 141
23 OM6TXJN99JK SO 14662 3715 77 11 165
24 S52ZDJN75TV SO 9698 3553 50 12 137
25 YO2GLKN05OS SO 10971 3443 34 14 218
26 YO2BLXKN06SM SO 8019 3434 28 15 211
27 YO9DBPKN24QX SO 3392 2992 19 16 21
28 YO3CSKN34DL SO 3308 2812 16 14 11
29 YO5AVNKN17WW SO 7822 2760 21 10 38
30 YO9CWYKN35KD SO 3509 2552 16 12 31
31 OE4WHGJN87DC SO 8810 2127 34 8 224
32 YO3CCBKN34CL SO 2089 1894 17 14 21
33 YO7AQFKN24KU SO 2434 1774 14 12 02
34 YO6DOY/PKN26TJ SO 4860 1738 14 7 25
35 YO7EYKN14NT SO 1958 1714 8 7 01
36 YO5PLPKN27EG SO 2546 1632 8 6 02
37 YO9CLGKN35ID SO 2051 1574 14 10 31
38 YO3FWLKN24XL SO 1464 1386 11 10 01
39 YO7BPCKN24DP SO 1839 1335 12 10 11
40 YO3CULKN34AK SO 2090 1140 16 12 22
41 YO3JWKN35FC SO 1073 1008 7 5 11
42 YO4BXXKN44HB SO 998 1004 6 6 00
43 YO2IWKN05NU SO 5612 993 21 9 210
44 9A5MJN95GO SO 2527 909 18 7 011
45 YO2LIMKN16BJ SO 1666 784 6 4 02
46 YO5YMKN16WJ SO 1172 750 6 4 20
47 YO5QDIKN17XS SO 411 411 4 4 00
48 YO5PGW/PKN17XS SO 335 335 3 3 00
49 YO2CJXKN15CK SO 337 250 4 3 10
50 YO3GNF/PKN25RH SO 211 101 2 1 01
51 YO4SIKN44HE SO 29 29 2 2 00
52 YO9ARAOKN35JD SO 75 0 4 0 40
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 8627 7961 26 25 01
2 YO7FWSKN24DJ CL 9723 6761 34 27 25
3 YO4FZXKN45CC CL 867 867 3 3 00
     Media QRB:  274 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 7829A8D JN95LM LZ2QA KN43EK
2 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
3 721LZ2ZY KN13OT OM6ABF JN99CH
4 716OM6ABF JN99CH YO7FWS KN24DJ
5 660OK1KKI JN79NF YU7ACO KN05RD
6 6459A1E JN85QT YO9AYN KN24SW
7 643OK2KJI JN79TI YU7ACO KN05RD
8 636YO2LLZ KN05IS YO4FYQ KN44FD
9 6279A7D JN95CI YO3VK KN34BQ
10 625IK7JNM JN80XO YO5LD KN05NR
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy