Clasament Maraton YO 432 MHz 15.05.2022

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 9082 2359 27 8 118
2 9A0VJN95PE MO 4674 1175 19 7 012
3 9A1IJN85FS MO 5617 740 27 5 022
4 E71EDKJN94HH MO 1840 475 10 2 26
5 9A6KJN95HN MO 4256 384 15 4 011
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 18517 4491 64 13 051
2 YO2LLZKN05IS SO 4647 3224 11 8 03
3 9A5MJN95GO SO 14300 2153 46 10 135
4 LZ1JHKN12PQ SO 3404 2135 7 4 03
5 SP9SOOJN99OV SO 5127 1434 21 3 117
6 YO3CSKN34DL SO 1216 1226 12 12 00
7 YO9AYNKN24SW SO 1218 1218 11 11 00
8 YO5DNDKN17RQ SO 927 928 2 2 00
9 YO3VKKN34BQ SO 1000 823 10 7 21
10 HA5OOJN97OM SO 2444 758 10 3 16
11 S52ZDJN75TV SO 1086 676 12 4 08
12 YO3FWLKN24XL SO 513 521 8 8 00
13 YO9DBPKN24QX SO 388 320 6 5 10
14 YO9HPKN35BA SO 258 258 5 5 00
15 OE4WHGJN87DC SO 598 244 4 2 02
16 YO3JWKN35FC SO 228 228 4 4 00
17 YO9CWYKN35KD SO 229 222 5 4 01
18 YO3GNF/PKN25RH SO 303 215 3 2 10
19 YO3CCBKN34CL SO 196 202 6 6 00
20 YO3CULKN34AK SO 225 195 7 5 11
21 YO9CLGKN35ID SO 33 26 3 2 01
22 YO9BHIKN35JF SO 31 24 3 2 01
23 YO9ARAOKN35JD SO 21 0 3 0 30
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 2223 2224 6 6 00
     Media QRB:  187 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 768LZ1JH KN12PQ S56P JN76PO
2 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
3 636YO2LLZ KN05IS YO4FYQ KN44FD
4 629S56P JN76PO YO5DND KN17RQ
5 4999A5M JN95GO LZ1JH KN12PQ
6 4879A8D JN95LM SP9SOO JN99OV
7 4809A5M JN95GO SP9SOO JN99OV
8 4689A8D JN95LM LZ1JH KN12PQ
9 467S56P JN76PO SP9SOO JN99OV
10 461YO2LLZ KN05IS YO3CS KN34DL
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy