Clasament Maraton YO 432 MHz 20.03.2022

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A1IJN85FS MO 5927 130 25 1 024
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 17875 1653 57 4 053
2 YO9AYNKN24SW SO 992 958 9 8 10
3 SP8MRDKO00XC SO 1301 826 5 2 03
4 SP9SOOJN99OV SO 3717 665 18 2 016
5 YO2LLZKN05IS SO 958 468 4 2 02
6 YO3FWLKN24XL SO 474 461 7 6 01
7 YO2LOJKN05OR SO 598 390 3 2 01
8 YO3VKKN34BQ SO 542 377 8 5 21
9 YO9CWYKN35KD SO 388 309 6 5 10
10 YO3VZKN25TF SO 325 160 5 2 21
11 YO9DBPKN24QX SO 313 129 6 3 21
12 YO3CULKN34AK SO 184 107 5 3 11
13 YO7CWKN24KU SO 96 96 2 2 00
14 YO9BHIKN35JF SO 31 34 3 3 00
15 YO9CLGKN35ID SO 33 33 3 3 00
16 YO9RAOKN35JD SO 21 24 3 3 00
17 YO5TPKN16SS SO 48 0 1 0 10
18 YO5OBKN16WJ SO 49 0 1 0 10
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 2214 814 6 4 11
     Media QRB:  127 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 628S56P JN76PO SP8MRD KO00XC
2 467S56P JN76PO SP9SOO JN99OV
3 428S56P JN76PO YO2LLZ KN05IS
4 350YO2LOJ KN05OR YO9AYN KN24SW
5 248YO4FYQ KN44FD YO9AYN KN24SW
6 203YO3FWL KN24XL YO4FYQ KN44FD
7 198SP8MRD KO00XC SP9SOO JN99OV
8 195YO3VK KN34BQ YO4FYQ KN44FD
9 168YO4FYQ KN44FD YO9CWY KN35KD
10 1309A1I JN85FS S56P JN76PO
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy