Clasament Maraton YO 432 MHz 16.04.2023

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A6KJN95GO MO 10348 683 36 5 031
2 9A4VJN95MM MO 9099 362 31 3 127
3 9A1IJN85FS MO 5029 293 27 2 124
4 YP2DXKN05IS MO 2852 170 6 1 14
5 9A8DJN95LM MO 2443 41 13 2 29
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 17594 719 64 3 259
2 YO3GNF/PKN24XM SO 538 240 7 5 02
3 YO9AYNKN24SW SO 677 234 6 4 02
4 YO9BCMKN35HD SO 380 194 5 3 02
5 YO9DBPKN24QX SO 418 156 4 3 01
6 YO3CCBKN34CL SO 376 95 5 2 21
7 YO3FWLKN24XL SO 1084 78 7 2 32
8 YO9BHIKN35JF SO 27 17 2 1 01
9 YO5YMKN16WJ SO 300 0 3 0 12
10 SP8MRDKO00XC SO 1435 0 3 0 12
11 SN9WJO90PP SO 37548 0 9 0 09
     Media QRB:  91 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 3149A4V JN95MM S56P JN76PO
2 2759A6K JN95GO S56P JN76PO
3 1709A6K JN95GO YP2DX KN05IS
4 1639A1I JN85FS 9A6K JN95GO
5 1309A1I JN85FS S56P JN76PO
6 89YO9AYN KN24SW YO9BCM KN35HD
7 88YO3GNF/P KN24XM YO9BCM KN35HD
8 74YO3CCB KN34CL YO9AYN KN24SW
9 73YO3FWL KN24XL YO9DBP KN24QX
10 69YO3GNF/P KN24XM YO9DBP KN24QX
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy