Clasament Maraton YO 432 MHz 18.06.2023

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A6KJN95GO MO 16409 1510 51 7 044
2 YP2DXKN05IS MO 12628 1311 30 5 124
3 9A0VJN95PE MO 16290 1078 45 4 140
4 YR5CKN16JS MO 6252 980 23 6 314
5 9A1IJN85FS MO 11758 721 50 4 046
6 9A8DJN95LM MO 5575 539 20 3 116
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 41024 2746 142 7 4131
2 YO5DNDKN17RQ SO 3023 2361 10 7 12
3 YO9AYNKN24SW SO 985 985 8 8 00
4 SP8MRDKO00XC SO 3977 628 9 1 08
5 YO9BCMKN35HD SO 477 482 6 6 00
6 YO3GNF/PKN25RJ SO 961 413 9 4 41
7 YO9DBPKN24QX SO 438 396 5 4 10
8 YO5TP/PKN16TR SO 846 374 7 4 03
9 YO8WHT/PKN27RK SO 1248 327 6 2 22
10 YO9CWYKN35KD SO 308 308 4 4 00
11 YO5YMKN16WJ SO 300 302 3 3 00
12 YO8ENF/PKN34AL SO 329 210 4 2 20
13 YO3CCBKN34CL SO 186 190 4 4 00
14 YO3FWLKN24XL SO 996 184 6 3 30
15 YO2YA/PKN15RJ SO 195 157 2 1 01
16 YO7AQFKN24KU SO 554 54 5 1 31
17 YO9BHIKN35JF SO 27 29 2 2 00
18 YO8BFBKN36KR SO 312 0 1 0 10
19 YO7BMKN24KU SO 241 0 4 0 40
20 YO2GLKN05OS SO 1996 0 6 0 24
21 SN9WJO90PP SO 42040 0 15 0 114
22 LZ2ZYKN13OT SO 694 0 1 0 10
23 LZ2PDWKN22QU SO 96 0 4 0 04
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 1057 5 5 00
2 YR7JKN15RJ CL 1508 538 5 3 11
     Media QRB:  178 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 629S56P JN76PO YO5DND KN17RQ
2 628S56P JN76PO SP8MRD KO00XC
3 4419A6K JN95GO YO5DND KN17RQ
4 428S56P JN76PO YP2DX KN05IS
5 4249A0V JN95PE YO5DND KN17RQ
6 3529A6K JN95GO YR5C KN16JS
7 3489A0V JN95PE S56P JN76PO
8 346YO5DND KN17RQ YO9AYN KN24SW
9 3089A8D JN95LM S56P JN76PO
10 299YO5DND KN17RQ YP2DX KN05IS
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy