Clasament Maraton YO 432 MHz 21.05.2023

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YP2DXKN05IS MO 8792 3223 29 12 116
2 9A0VJN95PE MO 11949 2664 41 9 131
3 9A6KJN95GO MO 13643 2306 46 8 137
4 9A1IJN85FS MO 5040 854 23 4 019
5 9A8DJN95LM MO 3607 185 16 2 311
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S56PJN76PO SO 24722 4398 77 10 166
2 LZ1JHKN12PQ SO 4712 2218 10 5 14
3 YO5DNDKN17RQ SO 2727 2178 8 6 11
4 OK2VWXJN89QQ SO 8929 1638 53 4 049
5 YO9AYNKN24SW SO 2150 1502 18 9 27
6 YO5AVNKN17WW SO 2408 1490 6 4 02
7 YO9DBPKN24QX SO 1030 548 12 6 06
8 YO2GLKN05OS SO 1188 504 3 2 01
9 YO9CWYKN24WL SO 710 487 11 7 13
10 YO3CCBKN34CL SO 522 406 8 6 02
11 YO3GNF/PKN25RI SO 727 398 9 5 04
12 YO5QDIKN17XS SO 849 392 4 3 10
13 YO5TPKN16SS SO 256 257 1 1 00
14 YO3FWLKN24XL SO 2004 205 13 4 36
15 LZ2ZYKN13OT SO 126 126 1 1 00
16 YO3CULKN34AK SO 205 84 6 2 13
17 YO9CLGKN35ID SO 178 0 1 0 10
18 YO8WHT/PKN27RK SO 992 0 3 0 30
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 HA5OOJN97OM CL 4370 1037 16 4 012
2 YO4FYQKN44FD CL 902 5 4 01
3 YO3GEJKN24UL CL 930 114 2 2 00
4 YO7AQF/PKN25MF CL 1688 0 3 0 12
     Media QRB:  234 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 768LZ1JH KN12PQ S56P JN76PO
2 664S56P JN76PO YO5AVN KN17WW
3 629S56P JN76PO YO5DND KN17RQ
4 5219A0V JN95PE OK2VWX JN89QQ
5 4999A6K JN95GO LZ1JH KN12PQ
6 4659A0V JN95PE YO5AVN KN17WW
7 465YO2GL KN05OS S56P JN76PO
8 4639A6K JN95GO OK2VWX JN89QQ
9 4419A6K JN95GO YO5DND KN17RQ
10 428S56P JN76PO YP2DX KN05IS
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy