Bad QSOs / Maraton YO 432 MHz 15.04.2018

        Legenda Err (Eroare): D-dubla, d-data, t-ora, m-mod, r-RS(T), s-serial, q-QTH      

     * Contine numai QSO-urile pentru care exista log de la corespondent.

Ind_P QTH_P Data Ora M Ind_C TTRRQTH_CKMErr
YO3IXWKN24XO18041508172YO9AYN599001599001KN24SW50
YO9AYNKN24SW18041508181YO3IXW5900159001KN24XO50mrr
YO4BXXKN44HB18041508421YO4FYQ5900159002KN44FD16
YO4FYQKN44FD18041508431YO4BXX5900259002KN44HB16s
YO4FYQKN44FD18041508411YO9CWY5900159001KN35EK219
YO9CWYKN35KE18041508401YO4FYQ5900159001KN44FD171q
YO4FYQKN44FD18041508431YO4BXX5900259002KN44HB16
YO4BXXKN44HB18041508421YO4FYQ5900159002KN44FD16s
YO9AYNKN24SW18041508181YO3IXW5900159001KN24XO50
YO3IXWKN24XO18041508172YO9AYN599001599001KN24SW50mrr
YO9CWYKN35KE18041508401YO4FYQ5900159001KN44FD171
YO4FYQKN44FD18041508411YO9CWY5900159001KN35EK219q