Clasament Maraton YO 144 MHz 18.11.2018

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A7DJN95CI MO 38701 11625 103 32 269
2 9A8DJN95LM MO 31753 10376 90 31 356
3 SP6KEPJO90CK MO 31157 8885 109 19 189
4 9A7SJN74NB MO 26506 8409 71 21 050
5 YU7ACOKN05RD MO 37775 7537 89 24 362
6 9A1NJN85LI MO 39331 6752 115 22 192
7 9A1CRSJN95AE MO 17432 6256 58 23 134
8 OK1KTWJN89IW MO 13427 5441 135 13 4118
9 OK1KKIJN79NF MO 29582 5008 102 12 090
10 YO6KNYKN36BA MO 5042 2979 20 16 31
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO2EAKN05RK SO 25832 13882 70 39 328
2 YO4FYQKN44FD SO 13395 10169 35 28 52
3 S56PJN76PO SO 39181 9272 120 27 291
4 YO2BBTKN05UK SO 16891 8628 53 30 419
5 LZ2ZYKN13OT SO 18535 8499 51 28 914
6 YO2GLKN05PS SO 12730 7356 45 26 217
7 HA6VW/PJN97WV SO 29900 7330 93 21 270
8 YO2LSPKN05NR SO 11165 7102 40 24 115
9 9A2YFJN85UH SO 20156 6933 70 26 044
10 YO8SAO/PKN36NJ SO 8332 6173 29 21 53
11 YO3CYRKN34AK SO 10691 6016 38 24 59
12 YO9AYNKN24SW SO 9476 5896 38 26 39
13 YT3NKN04LP SO 12992 5659 31 15 214
14 OK2IWUJN89QQ SO 29501 5607 139 14 2123
15 9A2BJN75SL SO 18142 5607 64 19 144
16 YO3VKKN34BQ SO 9515 5574 39 26 67
17 OK2DIKJN89XT SO 16380 5356 88 15 172
18 YO7FWSKN24DJ SO 8102 5218 30 23 52
19 YO2AMUKN06PE SO 7713 4813 23 16 43
20 9A9IJN85FS SO 19289 4596 72 19 251
21 YO4FZXKN45CC SO 6330 4536 19 14 50
22 YO9BHIKN35JF SO 4575 3518 21 17 13
23 LZ1JHKN12PQ SO 4652 3457 13 9 22
24 HA1ZHJN86LK SO 11240 3326 49 15 133
25 SP6LUVJO90CK SO 4914 3045 17 8 09
26 9A3QBJN95HN SO 5390 2833 25 13 012
27 YO6BGTKN26XN SO 2775 2510 15 13 20
28 YO8CQQKN36TF SO 2610 2368 12 11 10
29 S52ZDJN75TV SO 5311 2211 34 11 221
30 YO3FOUKN34BK SO 2562 2165 18 16 20
31 YO7CWPKN14VH SO 2401 2162 14 13 01
32 YO7LDTKN14WG SO 3205 2128 18 15 30
33 YO7CKPKN14VH SO 2038 2043 12 12 00
34 YO7BPCKN24DP SO 2921 1952 16 13 21
35 YO7LYMKN14VH SO 2217 1874 13 12 10
36 YO7CVLKN24KU SO 2191 1874 11 10 10
37 YO5DASKN17DO SO 3047 1638 9 5 04
38 YO5TIKN27GD SO 3165 1585 11 4 34
39 YO4BXXKN44HB SO 1762 1516 9 8 10
40 YO8TNBKN37EW SO 1510 1455 5 3 20
41 YO7BKXKN14TA SO 2429 1413 15 11 22
42 OM1YUJN88OD SO 3086 1286 18 5 211
43 YU1MSKN04ET SO 2135 1183 14 6 08
44 YO4SIKN44HE SO 958 958 6 6 00
45 YO6BLMKN25SO SO 1740 737 12 7 32
46 YO3GWM/PKN25UG SO 733 733 8 8 00
47 LZ1KGKN31CS SO 645 583 3 2 01
48 YO7LJIKN14VH SO 495 497 5 5 00
49 US7GYKN66LC SO 415 415 1 1 00
50 YO3GEJKN34AK SO 395 400 7 7 00
51 YO3CULKN34AK SO 394 197 7 5 20
52 YO6CFBKN26VI SO 173 176 3 3 00
53 YO9DBP/PKN24RW SO 359 0 4 0 31
54 YO8DOIKN37GR SO 5501 0 17 0 161
55 YO8CECKN37GQ SO 4632 0 15 0 132
56 OM6ABFJN99IA SO 9425 0 110 0 1397
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 HA1VQJN87GJ CL 25531 5795 92 20 567
2 SP9RQHJO90RE CL 9277 2521 47 8 138
     Media QRB:  279 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 10649A7S JN74NB YO4FYQ KN44FD
2 790LZ2ZY KN13OT OK2IWU JN89QQ
3 7849A7D JN95CI YO4FZX KN45CC
4 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
5 7259A8D JN95LM YO4FZX KN45CC
6 7009A7D JN95CI YO8SAO/P KN36NJ
7 694LZ2ZY KN13OT S56P JN76PO
8 677SP6KEP JO90CK YT3N KN04LP
9 670OK1KTW JN89IW YT3N KN04LP
10 641OK1KTW JN89IW YU7ACO KN05RD
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy