Bad QSOs / Maraton YO 432 MHz 18.11.2018

        Legenda Err (Eroare): D-dubla, d-data, t-ora, m-mod, r-RS(T), s-serial, q-QTH      

     * Contine numai QSO-urile pentru care exista log de la corespondent.

Ind_P QTH_P Data Ora M Ind_C TTRRQTH_CKMErr
YO3CULKN34AK18111808051YO3VK5900259004KN34BQ29
YO3VKKN34BQ18111808031YO3CUL5900359002KN34AK28s
YO3CYRKN34AK18111808021YO3VK5900159003KN34BQ29
YO3VKKN34BQ18111808021YO3CYR5900259001KN34AK28s
YO3VKKN34BQ18111808021YO3CYR5900259001KN34AK28
YO3CYRKN34AK18111808021YO3VK5900159003KN34BQ29s
YO3VKKN34BQ18111808031YO3CUL5900359002KN34AK28
YO3CULKN34AK18111808051YO3VK5900259004KN34BQ29s
YO3VKKN34BQ18111808151YO4FYQ5900459004KN44FD195
YO4FYQKN44FD18111808151YO3VK5900459005KN34BQ195s
YO4FYQKN44FD18111808151YO3VK5900459005KN34BQ195
YO3VKKN34BQ18111808151YO4FYQ5900459004KN44FD195s
YO9AYNKN24SW18111807591YO3VK5900259002KN34BQ54
NIL
YO9DBP/PKN24RW18111808321YO9AYN5900159001KN24SW7
NIL
YO9DBP/PKN24RW18111808341YO3VK5900259002KN34BQ60
NIL