Clasament Maraton YO 144 MHz 20.06.2021

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A8DJN95LM MO 44950 8823 140 28 2110
2 9A7DJN95CI MO 25658 6099 99 22 176
3 9A1EJN85QT MO 39558 5947 140 21 1118
4 9A0VJN95PE MO 43345 5333 126 22 1103
5 YU7ACOKN05RD MO 36019 5082 90 17 172
6 E71EDKJN94HH MO 26659 4527 92 17 273
7 OK2KCNJN89OI MO 22074 3773 117 12 1104
8 OK1KKIJN79NF MO 27268 3672 105 8 196
9 E71EBSJN94GR MO 27198 3165 96 13 182
10 OL1BJO80IB MO 513 3077 142 9 2131
11 9A1IJN85FS MO 11426 2540 60 10 050
12 YO6KNYKN36BA MO 1698 1269 9 7 20
13 SO7MKO00FT MO 9763 1248 28 4 123
14 SN9AJO90OI MO 7945 607 32 5 027
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO5LDKN05NR SO 40687 9896 106 33 667
2 YO2BBTKN05UK SO 21766 6453 63 24 237
3 YO9AYNKN24SW SO 8536 3800 25 14 29
4 YO7FWSKN24DJ SO 6076 3458 18 13 14
5 OM6TXJN88MK SO 15497 3390 76 10 165
6 OK2BPNJN89UF SO 13254 3239 42 9 132
7 YO3VKKN34BQ SO 3797 2960 19 16 21
8 HA4BFJN97RJ SO 14661 2907 51 11 337
9 E74GJN94FQ SO 36058 2773 116 14 1101
10 9A3QBJN95HN SO 11857 2773 50 13 136
11 S52ZDJN75TV SO 7032 2727 39 9 129
12 YO3GEJKN24UL SO 2461 2379 15 14 10
13 YU3MXKN03WG SO 7888 2355 24 8 016
14 YO2BLXKN06SM SO 4843 2098 16 9 07
15 YO7LDTKN14WG SO 2074 2027 10 9 10
16 OE4WHGJN87DC SO 4568 1720 21 6 015
17 YO3CCBKN34CL SO 1687 1627 15 14 10
18 YO9BHIKN35JF SO 2103 1580 16 12 40
19 YO9CWY/PKN35KD SO 1584 1442 13 11 20
20 YO3FWLKN24XL SO 1425 1433 10 10 00
21 YO7BPCKN24DP SO 1811 1213 9 6 12
22 YO7EYKN14NT SO 1665 1131 6 5 01
23 SQ9LPOJN99KR SO 7386 1099 30 3 225
24 SP9EYXJO90DE SO 4579 704 21 3 018
25 LZ2JUKN34PC SO 1194 676 4 3 10
26 YO9BCMKN35HD SO 676 672 11 10 10
27 YO5VAEKN27EG SO 591 592 2 2 00
28 YO9CLGKN35ID SO 704 575 11 9 20
29 YO2IWKN05NU SO 1510 557 8 5 03
30 SP8DXZKO00XB SO 3854 351 10 1 27
31 YO9RAOKN35JD SO 220 200 7 6 10
32 YO8SBR/PKN37CP SO 16 16 2 2 00
33 YO8SSQ/PKN37DO SO 8 8 1 1 00
34 YO8AGA/PKN37DO SO 8 8 1 1 00
35 YO4SIKN44HE SO 274 0 2 0 20
36 YO3JWKN35FC SO 1137 0 11 0 110
37 SP8MRDKO00XC SO 1440 0 4 0 13
38 HA5OOJN97OM SO 4495 0 21 0 219
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD CL 6728 6037 21 17 31
2 UT5DVKN18DO CL 6285 1733 18 5 211
3 YO5AVNKN17WW CL 462 462 2 2 00
4 YO8DOIKN37HQ CL 896 419 2 1 10
     Media QRB:  247 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 8209A7D JN95CI YO4FYQ KN44FD
2 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
3 660OK1KKI JN79NF YU7ACO KN05RD
4 656E71EDK JN94HH OL1B JO80IB
5 653OL1B JO80IB YU7ACO KN05RD
6 6459A1E JN85QT YO9AYN KN24SW
7 6279A7D JN95CI YO3VK KN34BQ
8 609E71EBS JN94GR OL1B JO80IB
9 609OK1KKI JN79NF E71EDK JN94HH
10 604YO4FYQ KN44FD YO5LD KN05NR
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy