Clasament Maraton YO 144 MHz 19.07.2020

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 9A0VJN95PE MO 70981 11423 187 32 3152
2 YR8DKN27OC MO 17793 10962 56 39 512
3 9A1CRSJN95AE MO 46763 7764 147 24 1122
4 SP6KEPJO90CK MO 37212 7665 122 18 1103
5 YU7ACOKN05RD MO 48074 6486 112 19 489
6 9A8DJN95LM MO 23667 6396 77 21 254
7 OK2KJIJN79TI MO 548 4999 139 13 1125
8 OK1KKIJN79NF MO 30804 4400 116 12 2102
9 9A1EJN85QT MO 29675 4075 113 15 296
10 9A1IJN85FS MO 23984 3911 94 14 080
11 OK2KCNJN89OI MO 20554 3338 114 11 499
12 OL1BJO80IB MO 18152 2318 113 9 0104
13 9A1CEQJN85ER MO 13683 1994 71 8 261
14 SO7MKO00FT MO 17953 1792 32 5 126
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO4FYQKN44FD SO 13027 9161 37 29 44
2 YO2BBTKN05UK SO 20445 8348 62 27 431
3 LZ2ZYKN13OT SO 16516 8071 49 27 517
4 YO2LLZKN05OS SO 15548 6750 46 21 718
5 OM6ABFJN99IA SO 15428 5749 150 18 2130
6 YO7FWSKN24DJ SO 7355 5660 31 24 43
7 YT1WPKN04CV SO 19506 5378 57 17 238
8 YO9AYNKN24SW SO 11408 5250 43 24 712
9 YO3FAIKN34AL SO 9328 5131 39 24 510
10 HA1WAJN87IH SO 22353 4892 87 16 170
11 HA5OOJN97OM SO 17362 4259 67 13 153
12 LZ6ZKN13OO SO 9010 4235 27 16 38
13 YO5PUV/PKN15XQ SO 6713 4026 26 17 36
14 YP8SVKN37FM SO 6948 3772 22 12 55
15 LZ2TDFKN13SF SO 9142 3518 27 13 212
16 YO8SBR/PKN37FM SO 6948 3250 21 11 46
17 YO2AMUKN06PE SO 11381 3150 35 13 319
18 YO7LDTKN14WG SO 4663 3140 21 14 52
19 9A3QBJN95HN SO 16371 3041 63 13 347
20 YO9CNUKN25UD SO 4503 2992 27 20 25
21 YO3JWKN35FC SO 3609 2958 25 21 22
22 OM6TXJN99JK SO 17230 2743 87 10 077
23 YO8CQQKN36TF SO 3968 2688 17 13 04
24 YO8TNBKN37EW SO 2717 2560 10 9 01
25 YO9BHIKN35JF SO 2694 2013 20 16 22
26 YO9CWY/PKN35KD SO 2743 1549 19 12 34
27 YO3VZKN25TF SO 3112 1517 27 13 113
28 YO3CCBKN34CL SO 2223 1389 22 15 34
29 YO4SI/PKN25MG SO 1629 1362 10 8 20
30 YO8DOIKN37GR SO 3315 1280 13 4 63
31 YO3CULKN34AK SO 1396 1278 15 13 11
32 YO3GNFKN34AL SO 1506 1269 15 13 11
33 YO3APJKN25SJ SO 1519 1105 15 11 31
34 YO3FWLKN24XL SO 1272 1004 13 11 20
35 SP8DXZKO00WB SO 3182 805 11 2 36
36 YO4BXXKN44HB SO 776 780 4 4 00
37 LZ2LCKN13SE SO 748 748 6 6 00
38 YO5DDDKN16UH SO 1930 722 11 5 51
39 YO2IWKN05NU SO 2251 703 12 6 06
40 YO9CLGKN35ID SO 942 644 11 9 11
41 YO5PLPKN27EG SO 1126 543 11 5 51
42 YO5AVNKN17WW SO 1459 539 5 2 03
43 YO5VAEKN27EG SO 1574 380 11 3 62
44 YO5OSWKN27GD SO 317 258 5 4 10
45 YO5TPKN16SS SO 653 257 4 2 20
46 9A5MJN95GO SO 378 178 6 4 02
47 YO8SJDKN37CP SO 284 121 5 2 12
48 YO3DAXKN34AK SO 130 120 6 5 01
49 YO9RAOKN35JD SO 481 119 7 4 21
50 LZ2ATWKN13VK SO 117 117 3 3 00
51 YO8AGAKN37DP SO 38 38 2 2 00
52 YO8SAO/PKN26PJ SO 9659 0 37 0 307
53 YO7AQFKN24KU SO 4296 0 26 0 206
54 YO5OBKN16WJ SO 349 0 4 0 40
55 SP8MRDKO00XC SO 4679 0 12 0 57
56 DK2DTFJN49IU SO 3632 0 49 0 445
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 UT5DVKN18DO CL 8869 2952 25 8 116
2 YO3GEJKN24UL CL 1169 517 10 2 53
3 YO7CWPKN14VH CL 403 403 3 2 10
     Media QRB:  248 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 7659A8D JN95LM YO4FYQ KN44FD
2 679SP6KEP JO90CK YO5PUV/P KN15XQ
3 660OK1KKI JN79NF YU7ACO KN05RD
4 643HA1WA JN87IH YR8D KN27OC
5 637SP6KEP JO90CK YU7ACO KN05RD
6 6369A1CRS JN95AE YO3FAI KN34AL
7 635SP6KEP JO90CK YT1WP KN04CV
8 6329A0V JN95PE SO7M KO00FT
9 632SO7M KO00FT 9A0V JN95PE
10 6239A0V JN95PE YO8DOI KN37GR
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy